Arbeidsmiljøet i en bedrift skal overvåkes og følges opp kontinuerlig (internkontrollforskriften)

Vi tilbyr:

 • Kartlegging
 • Måling:
  • Støy og vibrasjon
  • Kjemiske forhold
  • Lysforhold
  • Inneklima
  • Biologiske faktorer
 • Risikovurdering samt tiltaksvurdering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Undervisning/opplæring
Lukk meny