Jæren Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring med yrkesvaksiner og reisevaksiner.

Vaksinering gjøres på bakgrunn av risikoforhold og eksponering. Ta kontakt dersom du eller din bedrift trenger rådgivning rundt vaksiner, vaksinesetting eller en risikovurdering i forhold til hvilke vaksiner som er nødvendig.

Lukk meny