Samfunnet forventer fra arbeidsgiveren og arbeidstakerne å følge lov og forskrift med hensyn til arbeidsmiljø.

Det stilles krav til arbeidsplasser, maskiner og lokaler, samarbeid, organisering, innvolvering, og tilrettelegging av arbeidet for å sikre arbeidsmiljøet og gi trygghet for arbeidstakerne.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av regelverket. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Hensikten med systemet er å forebygge skader eller sykdom grunnet i arbeidsforholdene og at en har en struktur over hvordan en håndterer arbeidsmiljøutfordringer.

Lukk meny