Det psykososiale arbeidsmiljøet er viktig for trivsel og det sosiale samspillet på arbeidsplassen

Vi tilbyr:

  • Samtale/intervju med utgangspunkt i et spørreskjema om det psykososiale arbeidsmiljøet. Bedriften får i etterkant en samlet rapport av resultatet.
  • Spørreskjemabasert kartlegging ved hjelp av et web-basert spørreskjema
  • Bistand i konflikt- og mobbesaker
  • Stressmestring
Lukk meny