Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning.

Vi tilbyr:

  • Ergonomikartlegginger
  • Risikovurderinger
  • Undervisning
  • Deltagelse i prosjektarbeid
  • Planlegging av nybygg og rehabilitering av bygg
  • Belysning
  • Faglig bistand av spesielle arbeidsplasser
Lukk meny