Arbeidsmedisin fokuserer på forebygging og bistand ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.

Vi tilbyr:

 • Eksponeringskartlegging
 • Målrettet helseovervåking:
  • Kontroll av blodtrykk
  • Audiometri (hørselstest)
  • Spirometri (lungefunksjonstest)         
  • Synstest v/behov
  • Urinprøve
  • Blodprøve v/behov
 • Kartlegging av mulig arbeidsrelaterte sykdommer
 • Legekonsultasjoner ved arbeidsrelaterte helseplager
 • Helseattester
 • Offshoreattester
 • Bistand i AKAN saker
 • Bistand i sykefraværsoppfølging
Lukk meny