Et sunt arbeidsmiljø kan forhindre og forebygge stress, utbrenthet, samarbeidsproblemer og konflikter. Trivsel og innvolvering på arbeidsplassen er en forutsetning for innovasjon og produktivitet.

Arbeidsgiveren må utføre løpende kartlegginger og vi kan utføre følgende typer av analyser:

  • Analyse av psykososiale og organisatoriske forhold
  • Analyse av kjemisk helsefare
  • Støy- og vibrasjonsmålinger
  • Måling av lysforhold
  • Analyse av ergonomiske forhold
  • Måling av inneklima
  • Analyse av biologiske faktorer
Lukk meny