Norsk Landbruksrådgivning er en medlemsorganisasjon som tilbyr rådgivning innen jord- og plantekultur, økologisk drift, miljø- og kulturlandskapstiltak, foring av melkeku og bygningsrådgivning.

I tillegg har de en egen avdeling som tilbyr HMS tjenester (internkontroll) til aktørene i landbruket.

Jæren Bedriftshelsetjeneste har et tett samarbeid med HMS rådgiverne i Norsk Landbruksrådgivning – HMS. De har ansvar for målrettet helseovervåking av bøndene:

  • Eksponeringskartlegging
  • Legekonsultasjoner ved arbeidsrelaterte helseplager
  • Kartlegging av mulig arbeidsrelaterte sykdommer
  • Kontroll av blodtrykk
  • Audiometri (hørselstest)
  • Spirometri (lungefunksjonstest)
  • Urinprøve og blodprøve v/behov
  • Synstest
Lukk meny