Gnist Psykologer er en samarbeidspartner for Jæren Bedriftshelsetjeneste.

De tilbyr følgende tjenester:

  • Samtaler
  • Behandling
  • Veiledning
  • Foredrag

I tillegg har Gnist egne interne ressurser med kursing og lang erfaring i håndtering av psykologiske traumer, og de stimulerer også til støtte og bruk av det nære og lokale støtteapparat (kolleger, familie, venner).

Lukk meny