Vår målsetting

Vi ønsker og fremme trivsel, utvikling og helse hos vår kunder. Vår målsetting er å være ledende på levering av helse- og arbeidsmiljøtjenester i tråd med myndighetskrav og beste faglig standard.