Vi ønsker og fremme trivsel, utvikling og helse hos vår kunder. Vår målsetting er å være ledende på levering av helse- og arbeidsmiljøtjenester i tråd med myndighetskrav, kundens forventning og beste faglige standard.

Vi jobber etter følgende verdier og holdninger:
– Høy kompetanse og stadig utvikling av faglig kunnskap
– Tillit, godt samarbeid og engasjement
– Helsefremmede og forebyggende arbeidsmiljø
Lukk meny