Du trenger ikke være topp motivert, det holder at du har lyst!

Kurset varer et halvt år.

Hva skjer på kurset?

  • Du jobber med din motivasjon for å slutte
  • Du deler erfaringer med andre
  • Du gjør praktiske og mentale forberedelser til å stumpe røyken
  • Du lærer og trener på effektive teknikker for å takle røykesug
  • Du stumper røyken
  • Du får støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon
  • Du lærer om hvordan du skal holde deg røykefri
Lukk meny