Konflikter påvirker trivsel og arbeidsinnsats i organisasjoner.

Resultatet er ofte mistrivsel, energilekkasjer, produktivitetstap, mobbing, dårlig kommunikasjon, omplasseringer og sykmeldinger.

Mange ganger er det vanskelig å forstå hva konflikten handler om. Ledere vegrer seg i å gå inn i den oppståtte konflikten fordi de opplever dette som krevende. Dermed vedvarer problemet og bedriften vil kunne tape verdifulle medarbeidere og konkurransekraft.

Lukk meny