Grunnkurs arbeidsmiljø

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte:

  • Opplæringen er lovpålagt og er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 6-5

Vi holder jevnlig Grunnkurs Arbeidsmiljø (Verneombudskurs).

Kurset er egnet for verneombud, mellomledere, AMU medlemmer, og arbeidsgivere.