Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte:

  • Opplæringen er lovpålagt og er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 6-5

Vi holder jevnlig Grunnkurs i arbeidsmiljø (Verneombudskurs).

Kurset er egnet for verneombud, mellomledere, AMU medlemmer, og arbeidsgivere.

Neste kurs er 6 og 7 januar, samt 28 januar 2021 (totalt 3 dager). Det vil også bli gitt hjemmeoppgaver som må godkjennes for å få godkjent kurset. Påmeldingsfrist er 4 januar 2021.

Ta kontakt for mer informasjon på post@jbht.no.

Lukk meny