Førstehjelp er den første hjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom og alvorlig skade, før profesjonelle overtar.

Det er nesten alltid vanlige folk som er nærmest når noen blir akutt syke eller det skjer en ulykke. Derfor er det livsviktig at du kan sette i gang med for eksempel hjerte-lungeredning.

Lukk meny