Logo_JBHT

Jæren Bedriftshelsetjeneste

– Med høy kompetanse og faglig engasjement

– Når helse og arbeidsmiljø er viktig

Godkjent bedrifthelsetjeneste

På Bryne, sentralt på Jæren, ligger Jæren Bedriftshelsetjeneste. Vi er en del av Mediteam as og er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og volum på fagpersonale.

hands_4
objects to protect from deafness on a white background