– Med høy kompetanse og faglig engasjement

– Når helse og arbeidsmiljø er viktig

 

Jæren bedriftshelsetjeneste er en godt etablert bedriftshelstjeneste som har kontor på Bryne, sentralt på Jæren. Vi skal være ledende på  levering av helse- og arbeidsmiljøtjenester i tråd med myndighetskrav, kundens forventning, etiske regler og beste faglige standard.

Vi er en del av Mediteam AS og er godkjent av Arbeidstilsynet for levering av bedriftshelsetjeneste.

Lukk meny