– Med høy kompetanse og faglig engasjement

– Når helse og arbeidsmiljø er viktig

 

På Bryne, sentralt på Jæren, ligger Jæren Bedriftshelsetjeneste. Vi er en del av Mediteam AS og er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og volum på fagpersonale.

Boks godkjent